Атлас анатомії людини • Френк Г. Неттер • 2560 грн

Автор: Френк Г. Неттер
Рік видання: 2020
Вартість: 2560 грн

Оплатити

Книга написана двома мовами, а саме українською та англійською.


«Атлас анатомії людини» Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях медицини й охорони здоров'я. Крім знаменитого доробку Неттера 7-е видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій Карлоса А.Г. Мачадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули клінічної значущості протягом останніх років і стали можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці. В ілюстрації й таблиці внесено багато змін. Зокрема деякі ілюстрації викладено в абсолютно новій проекції, інші — з використанням нових засобів візуалізації. Ці зображення допоможуть читачам зрозуміти основні елементи макроскопічної анатомії. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Зміст книги Атлас анатомії людини: 7-е видання / Френк Г. Неттер (дві мови)

РОЗДІЛ 1. ВСТУП
Анатомія поверхні: ділянки (вигляд жінки спереду) / Анатомія поверхні: ділянки (вигляд чоловіка ззаду) / Великі артерії та пульсові точки / Великі системні вени серцево-судинної системи / Загальна організація нервової системи / Огляд лімфатичної системи
 
РОЗДІЛ 2. ГОЛОВА І ШИЯ
Анатомія поверхні
Голова і шия: анатомія поверхні
Поверхня голови і шиї
Шкірні нерви голови і шиї / Поверхневі артерії та вени лиця і скальпа
Кістки і зв'язки; Кістки та їх з'єднання
Череп: вигляд спереду / Череп: рентгенограми / Череп: вигляд збоку / Череп: бічна рентгенограма / Череп: серединний розпил / Склепіння черепа / Основа черепа: вигляд знизу / Основа черепа: вигляд зверху / Отвори і канали основи черепа: вигляд знизу / Отвори і канали основи черепа: вигляд зверху / Череп новонародженого / Скелет голови і шиї / Крилоподібна ямка / Нижня щелепа / Скронево-нижньощелепний суглоб / Шийні хребці: атлант і осьовий хребець / Шийні хребці (продовження) / Шийні хребці: міжхребцеві з'єднання / Зовнішні черепно-шийні зв'язки / Внутрішні черепно-шийні зв'язки
Шия
М'язи лиця: вигляд збоку / М'язи шиї: вигляд спереду / Фасціальні шари шиї / Фасції шиї / Підпід'язикові і надпід'язикові м'язи / М'язи шиї: вигляд збоку / Передні і бічні м'язи шиї / Поверхневі вени і шкірні нерви шиї / Нерви і судини шиї / Нерви і судини шиї (продовження) / Сонні артерії
Ділянка носа
Ніс / Бічна стінка носової порожнини / Бічна стінка носової порожнини (продовження) / Присередня стінка носової порожнини (носова перегородка) / Нерви носової порожнини / Артерії носової порожнини: кісткова носова перегородка відгорнута / Нерви носової порожнини: кісткова носова перегородка відгорнута / Ніс і верхньощелепна пазуха: поперечний зріз / Приносові пазухи: лобовий і поперечний зрізи / Приносові пазухи: стріловий зріз / Приносові пазухи: вікові зміни / Слинні залози / Гілки лицевого нерва і привушна залоза / М'язи, що беруть участь у жуванні / М'язи, що беруть участь у жуванні (продовження) / Верхньощелепна артерія / Верхньощелепна і поверхнева скронева артерії / Нижньощелепний нерв (ЧН V3) / Підскронева ямка (вигляд зверху) / Очний (ЧН V1) і верхньощелепний (ЧН V2) нерви / Автономна іннервація носової порожнини / Нерви й артерії глибокої ділянки лиця / Розміщення нервів і судин основи черепа
Ділянка рота
Обстеження ротової порожнини / Чутлива іннервація ротової порожнини та язика / Дах ротової порожнини; Піднебіння / Язик і слинні залози: зрізи / Дно ротової порожнини / Язик / Язик (продовження) / Зів / Зуби / Зуби (продовження)
Глотка
М'язи глотки: задня стінка частково видалена / Глотка (вигляд ззаду): нерви і судини / Глотка: вигляд ізсередини / М'язи глотки: вигляд ізсередини / Глотка: розкрито вигляд ззаду / Глотково-стравохідне з'єднання / М'язи глотки: вигляд збоку / Нерви ділянок рота, голови і шиї / Артерії ділянок рота і глотки / Вени ділянок лиця та шиї / Лімфатичні судини і вузли голови та шиї / Лімфатичні судини і вузли глотки та язика
Щитоподібна залоза і гортань
Щитоподібна залоза: вигляд спереду / Щитоподібна залоза і глотка: вигляд ззаду / Прищитоподібні залози / Хрящі гортані / Внутрішні м'язи гортані / Нерви і фронтальний зріз гортані / Функція внутрішніх м'язів гортані
Очна ямка і вміст
Повіки / Сльозовий апарат / Зовнішні м'язи очного яблука / Нерви очної ямки / Вигляд очної ямки зверху і спереду / Артерії та вени очної ямки і повік / Очне яблуко: поперечний зріз / Передня і задня камери очного яблука / Кришталик і прилеглі структури / Внутрішні артерії та вени ока / Кровопостачання ока
Вухо
Вухо і проведення звуку в завитці / Зовнішнє вухо і барабанна порожнина / Барабанна порожнина / Кістковий і перетинчастий лабіринти / Кістковий і перетинчастий лабіринти (продовження) / Положення лабіринту в черепі
Оболони і мозок
Оболони і вени губчатки (диплоїтичні) / Оболонні артерії / Оболони і поверхневі вени мозку / Венозні пазухи твердої мозкової оболони: стріловий зріз / Венозні пазухи твердої мозкової оболони (продовження) / Головний мозок: вигляд збоку / Головний мозок: вигляд ізсередини / Головний мозок: вигляд знизу / Шлуночки головного мозку / Циркуляція спинномозкової рідини / Основні ядра (вузли) / Таламус і прилеглі структури / Морський коник і склепіння / Стовбур головного мозку / Шлуночки і мозочок / Мозочок
Черепні і шийні нерви
Ядра черепних нервів у стовбурі головного мозку: схема / Ядра черепних нервів у стовбурі головного мозку: схема (продовження) / Черепні нерви (рухові і чутливі волокна): схема / Нюховий нерв (ЧН I): схема / Зоровий нерв (ЧН II) (провідний шлях зорового аналізатора): схема / Окоруховий (ЧН III), блоковий (ЧН IV) і відвідний (ЧН VI) нерви:схема / Трійчастий нерв (ЧН V): схема / Лицевий нерв (ЧН VII): схема / Присінково-завитковий нерв (ЧН VIII): схема / Язико-глотковий нерв (ЧН IX): схема / Блукаючий нерв (ЧН X): схема / Додатковий нерв (ЧН ХІ): схема / Під'язиковий нерв (ЧН ХМ): схема / Шийне сплетення: схема / Автономні (вегетативні) нерви шиї / Автономні (вегетативні) нерви голови / Війковий вузол: схема / Крило-піднебінний і піднижньощелепний вузли: схема / Вушний вузол: схема / Шляхи смакової чутливості: схема
Судинна система мозку
Артерії головного мозку та його оболон / Внутрішня сонна артерія в кам'янистій частині скроневої кістки / Артерії головного мозку: схема / Артерії головного мозку: вигляд знизу / Артеріальне коло великого мозку (Віллізія) / Артерії головного мозку: вигляд спереду і фронтальний переріз / Артерії головного мозку: вигляд збоку і зсередини / Артерії задньої черепної ямки / Вени задньої черепної ямки / Глибокі вени головного мозку / Субепендимальні вени головного мозку / Гіпоталамус і гіпофіз
Зображення ділянки
Зображення черепа: магнітно-резонансна ангіографія (МРА) і магнітно-резонансна венографія (МРВ) / Зображення черепа (МРТ)
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиці м'язів
 
РОЗДІЛ 3. СПИНА І СПИННИЙ МОЗОК
Анатомія поверхні
Спина: анатомія поверхні
Кістки і зв'язки; Кістки та їх з'єднання
Хребет / Грудні хребці / Поперекові хребці / Хребці: рентгенівські знімки та МРТ / Крижова і куприкова кістки / Зв'язки попереково-крижового відділу хребта / Зв'язки поперекового відділу хребта
Спинний мозок
Спинний мозок і передні гілки / Місця виходу корінців спинномозкових нервів / Дерматоми / Симпатична нервова система: схема / Парасимпатична нервова система: схема / Оболони спинного мозку і корінці спинномозкових нервів / Місця початку спинномозкових нервів: поперечний зріз / Артерії спинного мозку: схема / Артерії спинного мозку: внутрішнє галуження / Вени спинного мозку і хребта / Вени хребтового стовпа: хребтові вени
М'язи і нерви
М'язи спини: поверхневі шари / М'язи спини: середні шари / М'язи спини: глибокі шари / Нерви спини / Підпотиличний трикутник
Анатомія у поперечних зрізах
Поперекова ділянка спини: поперечний зріз / Типове розташування грудного спинномозкового нерва: поперечний зріз
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиці м'язів
 
РОЗДІЛ 4. ГРУДНА КЛІТКА
Анатомія поверхні
Грудна клітка: анатомія поверхні
Грудна залоза
Грудна залоза / Артерії грудної залози / Лімфатичні судини і вузли грудної залози / Відтік лімфи від грудної залози
Стінки тіла
Кістки грудної клітки / Ребра та їх з'єднання / Передня стінка грудної клітки / Передня стінка грудної клітки (продовження) / Передня стінка грудної клітки: вигляд ізсередини / Міжреброві нерви й артерії / Вени внутрішньої стінки грудної клітки / Діафрагмовий нерв / Дихальна діафрагма: грудна поверхня / Дихальна діафрагма: черевна поверхня
Легені
Топографія легень: вигляд спереду / Топографія легень: вигляд ззаду / Легені in situ: вигляд спереду / Легені: вигляд ізсередини / Бронхо-легеневі сегменти / Бронхо-легеневі сегменти (продовження) / Трахея та великі бронхи / Бронхи і внутрішньолегеневі повітроносні шляхи / Великі судини верхнього середостіння / Артерії та вени бронхів / Лімфатичні судини і вузли легені / Автономні (вегетативні) нерви грудної клітки / Іннервація трахео-бронхового дерева: схема
Серце
Серце in situ / Серце: вигляд спереду / Серце: рентгенограма і КТ-ангіограма; аускультація серця / Серце: основа й діафрагмова поверхня / Осердя / Середостіння: поперечний зріз / Грудна клітка: фронтальний зріз серця та висхідної частини аорти / Вінцеві артерії та вени серця / Вінцеві артерії: візуалізація / Праві передсердя та шлуночок / Ліві передсердя та шлуночок / Клапани і волокнистий скелет серця / Клапани і волокнистий скелет серця (продовження) / Передсердя, шлуночки і міжшлуночкова перегородка / Провідна система серця / Нерви грудної клітки / Iннервація серця: схема / Iннервація кровоносних судин: схема / Пренатальний і постнатальний кровообіг
Середостіння
Середостіння: вигляд з правого боку / Середостіння: вигляд з лівого боку / Стравохід in situ / Топографія та звуження стравоходу / М'язи стравоходу / Перехід стравоходу у шлунок / Артерії стравоходу / Вени стравоходу / Лімфатичні судини і вузли стравоходу / Нерви стравоходу
Зображення ділянок
Знімок грудної клітки: КТ-зображення в аксіальній проекції
Анатомія у поперечних зрізах
Поперечний зріз грудної клітки на рівні Т3 / Поперечний зріз грудної клітки на рівні диска Т3-4 / Поперечний зріз грудної клітки на рівні диска Т4-5 / Поперечний зріз грудної клітки на рівні Т7
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиця м'язів
 
РОЗДІЛ 5. ЖИВІТ
Анатомія поверхні
Живіт: анатомія поверхні
Стінки тіла
Кісткова основа черевної порожнини / Ділянки і площини живота / Передня стінка живота: поверхневі шари / Передня стінка живота: проміжні шари / Передня стінка живота: глибокі шари / Піхва прямого м'яза живота: поперечний зріз / Передня стінка живота: вигляд ізсередини / Задня бічна стінка живота / Артерії передньої стінки живота / Вени передньої стінки живота / Нерви передньої стінки живота / Грудо-черевні нерви / Пахвинна ділянка: зріз / Пахвинний канал і сім'яний канатик / Стегнова піхва і пахвинний канал / Задня стінка живота: вигляд ізсередини / Артерії задньої стінки живота / Вени задньої стінки живота / Лімфатичні судини і вузли задньої стінки живота / Нерви задньої стінки живота
Очеревинна порожнина
Великий чепець й органи черевної порожнини / Брижа тонкої кишки / Брижа тонкої кишки (продовження) / Чепцева сумка: шлунок відгорнутий / Чепцева сумка: поперечний зріз / Очеревина задньої стінки живота
Нутрощі (ШКТ)
Шлунок in situ / Слизова оболонка шлунка / Дванадцятипала кишка in situ / Слизова і м'язова оболонки тонкої кишки / Клубово-сліпокишкова ділянка / Клубово-сліпокишкова ділянка (продовження) / Червоподібний відросток / Слизова і м'язова оболонки товстої кишки
Нутрощі (інші органи)
Поверхні і ложе печінки / Печінка in situ: судини і протоки / Структура печінки: схема / Жовчний міхур, позапечінкові жовчні протоки і протока підшлункової залози / Підшлункова залоза in situ / Селезінка
Кровопостачання органів
Артерії шлунка, печінки і селезінки / Артерії печінки, підшлункової залози, дванадцятипалої кишки і селезінки / Артеріограма і комп'ютерна ангіограма черевного стовбура / Артерії дванадцятипалої кишки і головки підшлункової залози / Артерії тонкої кишки / Артерії товстої кишки / Вени шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози і селезінки / Вени тонкої кишки / Вени товстої кишки / Притоки ворітної вени печінки: анастомози між системами ворітної та порожнистої вен
Іннервація
Автономні нерви і вузли / Автономна іннервація шлунка і дванадцятипалої кишки / Автономна іннервація шлунка і дванадцятипалої кишки (продовження) / Автономна іннервація стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки: схема / Автономна іннервація тонкої кишки / Автономна іннервація товстої кишки / Автономна іннервація тонкої і товстої кишок: схема / Автономні рефлекторні дуги: схема / Кишкове сплетення: схема / Автономна іннервація печінки: схема / Автономна іннервація підшлункової залози: схема
Нирки і надниркові залози
Нирка in situ: вигляд спереду / Нирка in situ: вигляд ззаду / Ниркові артерія та вена in situ / Макроструктура нирки / Внутрішньониркові артерії та ниркові сегменти / Сечоводи в черевній і тазовій порожнинах / Артерії сечоводів і сечового міхура / Фасції нирки / Лімфатичні судини та вузли нирок і сечового міхура / Автономні нерви нирок, сечоводів і сечового міхура / Автономна іннервація нирок і верхньої частини сечоводів: схема / Автономна іннервація надниркових залоз: розріз і схема / Артерії та вени надниркових залоз in situ / Стінка живота і нутрощі: парасагітальний зріз
Лімфатичні судини
Лімфатична система черевної порожнини і таза: схема
Зображення ділянок
Сканування ділянки живота: аксіальні КТ-зображення / Сканування ділянки живота: аксіальні КТ-зображення (продовження)
Анатомія у поперечних зрізах
Поперечний зріз на рівні Т10, стравохідно-шлункове з'єднання / Поперечний зріз на рівні Т12, нижче від мечоподібного відростка / Поперечний зріз на рівні Т12^1, міжхребцевий диск / Поперечний зріз на рівні L1-2, міжхребцевий диск / Поперечний зріз на рівні L3-4
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиця м'язів
 
РОЗДІЛ 6. ТАЗ І ПРОМЕЖИНА
Анатомія поверхні
Таз і промежина: анатомія поверхні
Кістки і зв'язки; Кістки та їх з'єднання
Кісткова основа таза / Чоловічий і жіночий таз: рентгенограми / Статеві відмінності таза: розміри / Кістки і зв'язки таза / Кістки і зв'язки таза (продовження)
Дно порожнини таза й уміст
Тазова діафрагма: жіноча / Тазова діафрагма: жіноча (продовження) / Тазова діафрагма: жіноча (продовження) / Тазова діафрагма: чоловіча / Тазова діафрагма: чоловіча (продовження) / Органи (вміст) жіночого таза / Органи жіночого таза і промежина / Органи жіночого таза / Фасції та простори таза / Органи чоловічого таза / Органи чоловічого таза і промежина
Сечовий міхур
Сечовий міхур: топографія / М'яз - стискач жіночого сечівника / Сечовий міхур: жіночий і чоловічий
Матка, піхва і підтримувальні структури
Матка, піхва і підтримувальні структури / Матка: фасціальні зв'язки / Матка та її придатки / Органи жіночого таза (топографія) / Зв'язки таза
Промежина і зовнішні жіночі статеві органи
Промежина і зовнішні жіночі статеві органи (жіноча соромітна ділянка; вульва) / Жіноча промежина (поверхневий зріз) / Жіноча промежина (глибокі структури) / Жіноча промежина: простори
Промежина і зовнішні чоловічі статеві органи
Чоловіча промежина і зовнішні чоловічі статеві органи (поверхневий зріз) / Чоловіча промежина і зовнішні чоловічі статеві органи (глибокий зріз) / Статевий член; Прутень / Чоловіча промежина: простори / Передміхурова залоза, сім'яні пухирці / Чоловічий сечівник / Опускання яєчок / Калитка та її вміст
Гомологічні структури статевих органів
Гомологічні структури зовнішніх статевих органів / Гомологічні структури внутрішніх статевих органів
Яєчко, над'яєчко і сім'явиносна протока
Яєчко, над'яєчко і сім'явиносна протока
Пряма кишка
Пряма кишка in situ: жіноча і чоловіча / Сідничо-відхідникова ямка / Пряма кишка і відхідниковий канал / М'язи прямої кишки і відхідника / Зовнішній м'яз - замикач відхідника: вигляд з боку промежини / Простори таза й промежини (наявні і потенційні)
Зображення ділянки
Сканування таза: сагітальний Т2-знімок МРТ
Кровопостачання
Артерії прямої кишки і відхідникового каналу чоловіка, вигляд ззаду / Вени прямої кишки і відхідникового каналу жінки, вигляд спереду / Артерії та вени жіночих тазових органів: вигляд спереду / Артерії та вени яєчка: вигляд спереду / Артерії жіночого таза / Артерії та вени чоловічого таза / Артерії та вени промежини і матки / Артерії та вени чоловічої промежини / Лімфатичні судини й вузли жіночого таза і жіночих статевих органів / Лімфатичні судини й вузли жіночої промежини / Лімфатичні судини й вузли чоловічого таза і чоловічих статевих органів
Іннервація
Нерви зовнішніх чоловічих статевих органів / Нерви органів чоловічого таза / Нерви чоловічої промежини / Нерви органів порожнини таза жінки / Нерви промежини і зовнішніх статевих органів жінки / Нерви, що проводять імпульси під час пологів / Іннервація жіночих статевих органів: схема / Іннервація чоловічих статевих органів: схема / Іннервація сечового міхура і нижньої частини сечоводів: схема
Анатомія у поперечних зрізах
Чоловічий таз (поперечний зріз): з'єднання передміхурової залози і сечового міхура / Жіночий таз: поперечний зріз піхви і сечівника
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиці м'язів
 
РОЗДІЛ 7. ВЕРХНЯ КІНЦІВКА
Анатомія поверхні
Верхня кінцівка: анатомія поверхні
Анатомія шкіри
Дерматоми верхньої кінцівки і функції нервів визначених сегментів / Іннервація шкіри верхньої кінцівки / Шкірні нерви і поверхневі вени проксимального відділу верхньої кінцівки / Шкірні нерви і поверхневі вени передпліччя та кисті / Лімфатичні судини і вузли верхньої кінцівки
Плече і пахвова ямка
Ключиця і груднинно-ключичний суглоб / Плечова кістка і лопатка: вигляд спереду / Плечова кістка і лопатка: вигляд ззаду / Плечовий суглоб: рентгенограма в передньо-задній проекції / Плече з деталями плечового суглоба / М'язи плечового пояса / Пахвова ямка: задня стінка / М'язи - обертачі плеча / Грудна, ключично-грудна і пахвова фасції / Лопатково-грудна і плечова ділянки: зріз / Пахвова артерія та анастомози довкола лопатки / Пахвова ямка: вигляд спереду / Плечове сплетення: схема
Плече
М'язи плеча: вигляд спереду / М'язи плеча: вигляд ззаду / Плечова артерія in situ / Артерії плеча і проксимального кінця передпліччя / Плече: серія поперечних зрізів
Лікоть і передпліччя
Кістки ліктя / Лікоть: рентгенограма / Зв'язки ліктьового суглоба / Кістки передпліччя / Окремі м'язи передпліччя: обертачі променевої кістки / Окремі м'язи передпліччя: розгиначі зап'ястка й пальців / Окремі м'язи передпліччя: згиначі зап'ястка / Окремі м'язи передпліччя: згиначі пальців / М'язи передпліччя (поверхневий шар): вигляд ззаду / М'язи передпліччя (глибший шар): вигляд ззаду / М'язи передпліччя (поверхневий шар): вигляд спереду / М'язи передпліччя (проміжний шар): вигляд спереду / М'язи передпліччя (глибокий шар): вигляд спереду / Прикріплення м'язів передпліччя: вигляд спереду / Прикріплення м'язів передпліччя: вигляд ззаду / Передпліччя: серія поперечних зрізів, вигляд спереду
Зап'ясток і кисть
Кістки зап'ястка / Рухи зап'ястка / Зв'язки зап'ястка / Зв'язки зап'ястка (продовження) / Кістки зап'ястка і кисті / Зап'ясток і кисть: рентгенограма / П'ястково-фалангові й міжфалангові зв'язки / Зап'ясток і кисть: поверхневий зріз долоні / Зап'ясток і кисть: глибокий зріз долоні / Червоподібні м'язи, сумки, простори і піхви сухожилків: схема / Сухожилки м'язів-згиначів, артерії та нерви зап'ястка / Сумки, простори і піхви сухожилків кисті / Сухожилки м'язів-згиначів і м'язів-розгиначів пальців / Глибокі м'язи кисті / Артерії та нерви кисті: вигляд з боку долоні / Зап'ясток і кисть: поверхневий зріз / Зап'ясток і кисть: поверхневий зріз тильної ділянки / Нерви й артерії тильної ділянки кисті та зап'ястка / Сухожилки м'яза - розгинача зап'ястка / Пальці
Нерви і судини
Іннервація шкіри зап'ястка і кисті / Артерії та нерви вільної верхньої кінцівки: вигляд спереду / Нерви вільної верхньої кінцівки / М'язово-шкірний нерв: вигляд спереду / Серединний нерв / Ліктьовий нерв / Променевий нерв передпліччя та нерви задньої ділянки плечового пояса: вигляд ззаду / Променевий нерв передпліччя та кисті
Зображення ділянки
МРТ і КТ плечового пояса
Анатомічні структури великої клінічної значущості
Таблиці м'язів
 
РОЗДІЛ 8. НИЖНЯ КІНЦІВКА
Анатомія поверхні
Нижня кінцівка: анатомія поверхні
Анатомія шкіри
Дерматоми нижньої кінцівки і сегментарна іннервація / Поверхневі нерви і вени нижньої кінцівки: вигляд спереду / Поверхневі нерви і вени нижньої кінцівки: вигляд ззаду / Лімфатичні судини і вузли нижньої кінцівки
Таз і стегно
Кульшова кістка / Кульшовий суглоб / Кульшовий суглоб: рентгенограма в передньо-задній проекції / Стегнова кістка / Прикріплення м'язів кульші і стегна: вигляд спереду / Прикріплення м'язів кульші і стегна: вигляд ззаду / М'язи стегна: вигляд спереду / М'язи стегна: вигляд спереду (продовження) / М'язи кульші і стегна: вигляд збоку / М'язи кульші і стегна: вигляд ззаду / Клубові й поперекові м'язи / Попереково-крижове і куприкове сплетення / Поперекове сплетення / Крижове і куприкове сплетення / Артерії та нерви стегна: вигляд спереду / Артерії та нерви стегна: вигляд спереду (продовження) / Артерії та нерви стегна: вигляд ззаду / Нерви кульші і сідничної ділянки / Сумки кульші: вигляд ззаду, спереду і збоку / Артерії головки і шийки стегнової кістки / Стегно: серія поперечних зрізів
Коліно
Коліно: вигляд ізсередини і збоку / Коліно: вигляд спереду / Коліно: вигляд знизу / Коліно: схрещені й обхідні зв'язки / Коліно: рентгенограма в передньо-задній прямій проекції та вигляд ззаду / Коліно: вигляд ззаду і сагітально (через стріловий зріз) / Артерії нижньої кінцівки: схема
Гомілка
Великогомілкова і малогомілкова кістки / Великогомілкова і малогомілкова кістки (продовження) / Прикріплення м'язів гомілки / М'язи гомілки (поверхневий зріз): вигляд ззаду / М'язи гомілки (проміжний зріз): вигляд ззаду / М'язи гомілки (глибокий зріз): вигляд ззаду / М'язи гомілки: вигляд збоку / М'язи гомілки (поверхневий зріз): вигляд спереду / М'язи гомілки (глибокий зріз): вигляд спереду / Дренувальні вени гомілки / Гомілка: поперечний зріз і фасціальні відділи
Надп'ятково-гомілковий суглоб і стопа
Кістки стопи / Кістки стопи (продовження) / П'яткова кістка / Зв'язки і сухожилки надп'ятково-гомілкового суглоба / Зв'язки і сухожилки стопи: вигляд з ділянки підошви / Піхви сухожилків надп'ятково-гомілкового суглоба / М'язи тилу стопи: поверхневий зріз / Тил стопи: глибокий зріз / Підошовна ділянка стопи: поверхневий зріз / М'язи підошовної ділянки стопи: перший шар / М'язи підошовної ділянки стопи: другий шар / М'язи підошовної ділянки стопи: третій шар / Міжкісткові м'язи і глибокі артерії стопи / Міжкісткові м'язи стопи
Нерви і судини
Стегновий нерв і бічний шкірний нерв стегна / Затульний нерв / Сідничий нерв і задній шкірний нерв стегна / Великогомілковий нерв / Загальний малогомілковий нерв
Зображення ділянки
МРТ і 3D КТ таза / Надп'ятково-гомілковий суглоб: рентгенограми
Анатомічні структури великої клінічної значущості


Після заповнення цієї форми з вами звʼяжеться наш менеджер для уточнення деталей